Detail akce

StorageWorld 2011

termín konference: 22. 2. 2011 místo konání: Kongresové centrum Praha

Popis akce: Odborná konference určená IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat aktuální informace o novinkách v technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat.

ZÁVAZNÁ REGISTRACE - StorageWorld 2011REGISTRAČNÍ POPLATEK (bez DPH 21 %)BONUS: Všichni účastníci konference, kteří budou mít ke dni konání konference zaplacený registrační poplatek, obdrží při příchodu na konferenci u registrace dárkové poukazy na roční předplatné časopisů COMPUTERWORLD a CIO BUSINESS WORLD.

PLATBA: Po odeslání závazné přihlášky obdržíte do dvou pracovních dnů pokyny pro uskutečnění platby; po skončení konference obdržíte daňový doklad.

S ohledem na kapacitu sálu a předpokládaný zájem posluchačů je počet účastníků limitován. V případě překročení dostupné kapacity jednacího sálu, bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek, jejichž doručení bude řazeno chronologicky.

Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na konferenci ICT ve zdravotnictví 2014 a stvrzuji, že jsem se seznámil(a) a plně akceptuji Všeobecné podmínky, které jsou nedílnou součástí této přihlášky.

Souhlasím s využitím poskytnutých údajů v souladu v rozsahu a za podmínek stanovených vydavatelem IDG Czech Republic, a.s., s nimiž jsem se seznámil.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

MÍSTO KONÁNÍ

Jednání konference proběhne 17.9. 2014, od. 9,00 hod. (od 8,15 hod. registrace)) v Malostranském paláci, Konferenční a společenské centrum "Profesní dům" (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1.

PŘIHLÁŠKY

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete prosím do 12.9. 2014.

Pořadatel a kontaktní údaje:

REGISTRAČNÍ POPLATKY (ceny bez DPH 21 %)

Účastníci z komerční sféry a ostatní: 1500 Kč
Zástupci zdravotnických zařízení, lékaři, státní správa, samospráva: 900 Kč
Předplatitelé periodik IDG: 700 Kč

Registrační poplatek zahrnuje: Účast na celém jednání konference v Malostranském paláci v Praze, konferenční a tiskové materiály, občerstvení s kávou, oběd.

ZPŮSOB PLATBY

Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání přihlášky. Registrační poplatky je třeba uhradit do 15.9. 2014. Při pozdější úhradě bude vyžadováno předložení písemného potvrzení při registraci. Daňový doklad bude zaslán po skončení konference, resp. po obdržení platby.

ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNO PODMÍNKY

Registrační poplatek bude vrácen s 20% snížením na pokrytí administrativních nákladů, ale pouze v případě, že písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do 15.9. 2014. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku, resp. účastník je povinen uhradit registrační poplatek v plné výši.

POJIŠTĚNÍ

Společnost IDG Czech Republic, a.s., nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během konání předmětné konference. Účastníci si mohou zařídit pojištění dle vlastního uvážení.