Konferenční centrum City, Praha Konferenční centrum City, Praha
Menu

Cyber Security 2015


Odborná konference zaměřená na kybernetickou bezpečnost a je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik.
Program

Ing. Tomáš Přibyl

 

Název přednášky Jméno Funkce Společnost
9:00 Přivítání Tomáš Přibyl moderátor
Ing. Ivo Němeček Obchodní ředitel a pověřený generální ředitel české pobočky Cisco. CISCO Systems (Czech republic)
9:10 Nehledejte hrozby v novém zákoně, jsou jinde Ing. Dušan Navrátil Ředitel NBÚ Národní bezpečnostní úřad
9:20 Ministerstvo vnitra připravuje jednotné řešení pro státní správu. Ing. Miroslav Tůma, Ph.D. Vrchní ředitel sekce provozu informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra
9:30 Zkušenosti MPO s kybernetickou bezpečností Ing. Miloslav Marčan Ředitel Odboru informatiky Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:40

Začne internet věcí řídit naše životy? aneb trendy roku 2015 z hlediska online bezpečnosti

Jaké jsou očekávané trendy letošního roku z hlediska online bezpečnosti? Jaká rizika pro koncové uživatele může znamenat internet věcí, počítače v automobilech, čidla monitorující tělesné funkce a další očekávané technologie, jejichž masovější rozvoj se očekává právě v nejbližším období? Jaké jsou největší hrozby pro narušení bezpečnostní integrity? Důležitost výchovy, zodpovědnosti a příležitosti v oblasti ICT s důrazem na bezpečnost.

 

Ing. Jiří Palyza Výkonný ředitel Národní centrum bezpečnějšího internetum
9:50 Kybernetická bezpečnost - včera, dnes a zítra Ing.Petr Jirásek Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA AFCEA
10:00 Anatomie současných hrozeb Martin Rehák Hlavní inženýr Cisco Systems security group CISCO Systems (Czech republic)
10:20

Jsem SOCA, těší mě

Kdo je SOCA? Jak může pečovat o Vaší bezpečnost v online světě? Jak se může stát Vaší partnerkou pro bezpečnostní problematiku? Seznamte se ...

 

Pavel Srnka Consulting Director
ANECT a.s.
10:40 Coffee Break
11:00 Implementace ZKB Michal Zedníček Security Consultant Alef NULA a.s.
11:20

Uloveno v Čechách

Přednáška bude zaměřena na útoky odchycené u našich největších zákazníků a jejich okomentování. Účelem přednášky je ukázat, že pro útočníky jsou zajímavé nejen zahraniční trhy a že i dobře zabezpečené organizace nemusí být zcela v bezpečí.

 

Bc. Petr Zemánek Solution Manager – Security, Dimension Data Czech Republic a.s.
11:40

SOCA zblízka

Jak Vám SOCA může pomoci s kybernetickým zákonem, s interními pravidly, s komunikací bezpečnostních událostí, s předvídáním, zjištěním a zamezením útoků? Seznamte se zblízka.

 

RNDr. Ivan Svoboda, CSc. Business Development Manager ICT Security ANECT a.s.
12:00

Detekce pokročilých kybernetických útoků nové generace

Jednou z primárních povinností vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, je povinnost ohlásit všechny kybernetické bezpečnostní události a incidenty, které byly ze strany povinných subjektů odhaleny. V této oblasti většina organizací dlouhé roky spoléhá na tradiční nástroje, jako jsou firewally, IDS/IPS či antiviry. Kybernetické útoky se ale neustále vyvíjí. Nová generace útočníků využívá k dosažení svého cíle stále častěji sofistikovaných cílených útoků přizpůsobených na míru konkrétní organizaci a jejím zaměstnancům, často jsou využívané i tzv. zero-day zranitelnosti. Takové útoky jsou tradičními bezpečnostními prostředky, které jsou založené na detekci známých vzorů a signatur, prakticky nedetekovatelné. V prezentaci bude představen koncept, jak tyto nové tzv. APT (Advanced Persistent Threat) hrozby detekovat a jak se jim bránit.

 

Ing. Simona Buchovecká ICT Security Consultant SEFIRA spol. s r.o.
12:20

Vývoj hrozeb v roce 2014

V minulém roce se ukázalo, že útočníci stále dokáží najít nové způsoby, jak z uživatelů vytáhnout informace a peníze. Proběhlo několik vln bankovního malware, svůj prostor dostaly i nové typy kryptovacího malware. Co tyto útoky přinesly, jaký způsob útočníci využili? Prostor dostanou i technologie, které mají v ESET produktech zásadně zvýšit stupeň ochrany firemního segmentu.

 

Petr Šnajdr Bezpečnostní expert ESET software spol. s r. o.
12:40 Čte Vám někdo za zády Vaše e-maily? Šifrujte! Petr Zahálka Security Team Leader Avnet s.r.o.
13:00 Bezpečnost - Na co se zapomíná a dokáže vás přesto "dostat"? Petr J. Drahovzal CISA, CRISC ICT Security Consultant GORDIC spol. s r.o.
13:20 Business Lunch
14:10 Panelová diskuse - Uplatnění zákona o kybernetické bezpečnosti v praxi Ing. Ivo Němeček Obchodní ředitel a pověřený generální ředitel české pobočky Cisco. CISCO Systems (Czech republic)
Ing. Jiří Tesař
Consulting Systems Engineer – Security CISCO Systems (Czech republic)
Mgr. Vladimír Rohel Ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad
Ing. Petr Jirásek Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA AFCEA
Ing. Aleš Špidla Viceprezident rady Českého institutu manažerů informační bezpečnosti ČIMIB
14:50

Poslední bezpečnostní report "Cisco 2015 Annual Security Report"

prezentuje výzkum a prognózy bezpečnostních expertů Cisco v oblasti kybernetické bezpečnosti. Předmětem analýz jsou dynamicky se vyvíjející nastroje sofistikovaných útoků, které se střetávají s bezpečnostními opatřeními, technologiemi a procesy. Jak se ukazuje, kybernetické útoky nebývají v mnoha případech včas detekovány a mohou tak nepozorovaně provádět aktivitu, pro kterou byly vytvořeny. Tento report se zaměřuje na aktuální typy bezpečnostních hrozeb, na obranné procesy a zdroje v organizacích, ale stranou nezůstávají ani geopolitické a průmyslové trendy.

Jiří Tesař Consulting Systems Engineer - Security CISCO Systems (Czech republic)
15:10

Kybernetické hrozby - existuje komplexní řešení?

Jak efektivně monitorovat a detekovat kybernetické bezpečnostní události? Jak se chránit před DDoS útoky? Jak detailně analyzovat síťový provoz a provádět forenzní analýzu? Seznamte se s českým řešením FlowMon a jeho novými moduly, které se za poslední roky stalo skutečně komplexním nástrojem používaným zákazníky po celém světě.

 

Ing. Petr Špringl Obchodní ředitel InveaTech a.s.
15:30

Fortinet, Bezpečnost bez kompromisů

Je jedno jak velká nebo malá společnost jste, vždy čelíte velkému množství výzev, protože požadavky na Vaše síťové prostředí, požadavky uživatelů a také samotné bezpečnostní hrozby neustále rostou. Chtěli byste vědět více o UTM, NGFW, ATP a APT, případně jak ochránit Vaše SCADA protokoly nebo WiFi prostředí? Potřebovali byste „reinkarnovat“ Vaše TMG řešení? Hledáte odpověď jak postavit bezpečnou síťovou architekturu od L2 až L7 s bezkonkurenčním výkonem, ROI a TCO? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, přijďte se podívat jak Vám Fortinet pomůže zajistit Bezpečnost bez kompromisů.

 

Horymír Šíma Major Account Manager Fortinet
15:50

APT - živá ukázka útoku a možnosti ochrany v podaní Check Point Software Technologies

Útoky typu Advanced Persistent Threat (APT) patří k moderním útokům na organizace, jejiž hlavním účelem je kompromitace dat s následným dopadem na provoz business služeb. Přijďte se podívat, jak takový útok může probíhat, jaké jsou jeho následky a jak se můžete skutečně proti APT chránit.

Peter Kovalčík Security Engineer Check Point Software Technologies Czech Republic s.r.o.
16:10 "Zákon o kybernetické bezpečnosti = kybernetická bezpečnost ? aneb praktické poznatky z posledních prvních týdnů účinnosti zákona 181/2014 Sb." Ing. Aleš Špidla Viceprezident rady Českého institutu manažerů informační bezpečnosti ČIMIB
16:30 Centrum excelence ITU pro kybernetickou společnost prof. Ing. Boris Šimák, CSc. Vedoucí katedry, profesor Inovacentrum ČVUT
Ing.Bc. Matěj Rohlík, Ph.D. Výzkumný pracovník, koordinátor Centra excelence ITU Inovacentrum ČVUT
16:50 Závěr konference

 

 

Změna programu vyhrazena.


naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com
zásady ochrany soukromí
zásady pro soubory cookie