Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X
Konferenční centrum City, Praha Konferenční centrum City, Praha
Menu

Cyber Security 2016


Odborná konference zaměřená na kybernetickou bezpečnost a je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik.




Program

Konferenci moderuje

Ing. Tomáš Přibyl

Název přednášky Jméno Funkce Společnost
9:00 Tomáš Přibyl moderátor
Přivítání Ing.Michal Stachník Generální ředitel CISCO ČR
9:05 Úvodní slovo Ing. Dušan Navrátil Ředitel NBÚ Národní bezpečnostní úřad
9:20 Implementace Národní strategie a Zákona o kybernetické bezpečnosti v roce 2015 Ing. Jaroslav Šmíd Náměstek ředitele NBÚ Národní bezpečnostní úřad
9:35 Kyberkriminalita z pohledu policejní praxe kpt. PhDr. Mgr. Jaroslav Dvořák Odbor informační kriminality Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
9:50

Seznámíme vás s výsledky nasazení CTA na vzorku několika milionů uživatelů. Uvidíte detekci aktivního pokročilého útoku a adekvátní reakci na něj. Představíme širší koncepci rozvoje analytických bezpečnostních nástrojů v portfoliu Cisco Systems.

Ing. Karel Šimek Technical Marketing Engineer CISCO ČR
10:10 Sandboxing – kam kráčí technologie pro odhalování neznámého škodlivého kódu Petr Zemánek Senior Sales Specialist – Security Dimension Data Czech Republic s.r.o.
10:30 Historie škodlivého kódu a jeho vývoj. Jan Kopřiva CSIRT Team Leader Alef NULA a.s.
10:50

Představíme, od konceptu k detailu, revoluční přístup SOCA + CISCO CTA (Cognitive Threat Analytics), ukážeme:
- jak pomocí CTA chytře a efektivně detekovat kompromitované počítače uvnitř ve firmě
- jak pomocí SOCA zajistit anonymizaci analyzovaných dat, interpretaci jejich analýzy a rychlou reakci na nové nálezy

Představíme manažerský souhrn celého konceptu, architektury a dosažených výsledků.
Podrobnější technické detaily ukážeme v další, navazující přednášce.

RNDr. Ivan Svoboda Business Development Manager ICT Security ANECT a.s.
11:10 Coffee Break - 20 minut
11:30

Představíme, od konceptu k detailu, revoluční přístup SOCA + CISCO CTA (Cognitive Threat Analytics), ukážeme:
- jak pomocí CTA chytře a efektivně detekovat kompromitované počítače uvnitř ve firmě
- jak pomocí SOCA zajistit anonymizaci analyzovaných dat, interpretaci jejich analýzy a rychlou reakci na nové nálezy

Prezentace navazuje na předchozí manažersky a koncepčně zaměřenou přednášku a ve větší míře detailu uvede:
- co (jaké vstupy) je potřeba poskytnout pro analýzu
- jaká je cesta vašich dat a co se s nimi ve kterém kroku děje
- jak je nakládáno s citlivými informacemi ve vašich datech
- jak probíhá vlastní analýza a co a kdy lze očekávat
- jak vypadá výsledný report a co pak následuje

Následně si ukážeme a detailně projdeme příklad konkrétního reportu CTA a SOCA.

Ing.Michal Rapco Head of Security Department ANECT a.s.
12:00 Hlídejte si data! Je čas začít se zabývat zabezpečením samotných dat. Ing. Petr Zahálka Security Team Leader Avnet s.r.o.
12:20 Jak přežít DDoS? Ing. Martin Půlpán CEO net.pointers s.r.o.
12:40

S prudkým vývojem bezpečnostních rizik v oblasti informačních technologií je třeba aplikovat moderní přístupy obrany. V přednášce prodiskutujeme, jak integrovat bezpečnostní řešení v rámci celé infrastruktury včetně cesty, jak celé bezpečnostní řešení efektivně řídit.

Ing. Ondřej Šťáhlavský Regional Director, CEE, Fortinet Fortinet
13:00

V technicky orientované přednášsce se podíváme na možnosti integrace detekčních a analytických nástrojů do bezpečnostních prvků síťové infrastruktury. Jak využít výstupy z klasifikace, dynamické analýzy a globálních korelací k ochraně před pokročilým malware ? Jak sdílet informace mezi bezpečnostními komponenty a automatizovat tak ochranné mechanismy ? Odpovědí na tyto otázky může být síťová infrastruktura, která má nejen možnosti aplikace bezpečnostních pravidel na přístupových prvcích a bezpečnostních branách, ale jejíž prvky mohou spolupracovat přes unifikované API i ve fázích analýzy bezpečnostního incidentu a mohou tak automaticky zajistit odpovídající reakce.

Ing. Jiří Tesař Konzultant CISCO ČR
13:20 Účinná ochrana před moderními hrozbami Jakub Jiříček Systems Engineer, Eastern Europe Palo Alto Networks
13:40

Do zabezpečení IT infrastruktury investují podniky a organizace již desítky let. Soustředí se přitom na prevenci, což vede k jejich nedostatečné schopnosti reagovat na útok, který bezpečnostní perimetr překoná. Chcete čekat, až se o bezpečnostním incidentu ve vaší organizaci dozvíte z médií nebo vzniklou situaci automaticky odhalit v řádu minut a minimalizovat tak její dopady? Každá aktivita v kyberprostoru se odehrává v datové síti, která se tak stává, pokud je k tomu efektivně využívána, další úrovní ochrany. Konec teorie, je čas na skutečnou akci. V datové síti se objevuje nové zařízení. Vyhledává zranitelné servery a útočí. Jeden ze serverů získává pod kontrolu a instaluje do něj škodlivý kód. Server kontaktuje command & control server, ze kterého získává instrukce pro další činnost. Infikovaný server se zapojuje do DDoS útoku, rozesílá SPAM a provádí exfiltraci získaných firemních dat. Chcete to vidět na vlastní oči? Tak se přijďte podívat, pojedeme na živo.

Pavel Minařík Chief Technology Officer Flowmon Networks
14:00 Business Lunch - 50 minut
14:50 Panelová diskuse -Ochrana proti pokročilým hrozbám a organizovanému kybernetickému zločinu Ing. Ivo Němeček Obchodní ředitel CISCO ČR
Ing. Karel Šimek Technical Marketing Engineer CISCO ČR
Mgr. Vladimír Rohel Ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti Národní bezpečnostní úřad
kpt. PhDr. Mgr. Jaroslav Dvořák Odbor informační kriminality Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
Ing. Bohuslav Zůbek Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti, Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT Ministerstvo vnitra
15:30

Privilegované účty se od běžných uživatelských účtů liší zejména tím, že zpřístupňují administrátorům ty nejcitlivější prostředky organizace – přes účty pro správu (např. admin, root, SYS a sa) lze přímo konfigurovat a spravovat prakticky celou IT infrastrukturu a v ní zpracovávané informace včetně těch velmi citlivých. Je tedy více než zřejmé, že se jedná o velmi rizikovou oblast informační bezpečnosti, a že správa a audit privilegovaných přístupů je velmi důležitá – což je mimo jiné závěr, který stvrzuje celá řada relevantních předpisů, bezpečnostních standardů, regulací a zákonů, např. NIST , ISO, COBIT, PCI-DSS, a Zákon č. 181/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti. V přednášce společnosti CA se dozvíte, jak rizika plynoucí ze sdílených a privilegovaných účtů omezit na úplné minimum, a naplnit tak regulatorní a zákonné požadavky.

David Matějů Security Consultant CA Technologies
15:50 Stav kybernetické bezpečnosti a aktuální trendy z pohledu pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA Petr Jirásek Předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti
AFCEA
AFCEA
16:10

Pro bezpečnostní týmy je důležité držet krok s dobře vybavenými a motivovanými útočníky a reagovat na jejich každodenní útoky. Cílem prezentace je představení Kybernetického polygonu (KYPO), který je jedinečným prostředím pro školení a cvičení kybernetické bezpečnosti v České republice. KYPO vychází z dlouhodobých zkušeností Masarykovy univerzity a jejího bezpečnostního týmu CSIRT-MU v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Mgr. Ing. Jakub Čegan Manažer projektu KYPO Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita Brno
16:30

Národní centrum bezpečnějšího internetu provozuje od r. 2015 kromě osvětového centra také služby OnlineHelpline pro pomoc uživatelům v nouzi a Internet-Hotline pro hlášení škodlivého obsahu a škodlivého chování v online prostoru. Prezentace se zaměří na nejčastější problémy, se kterými se uživatelé setkávají, a trendy vývoje hlášení za bezmála rok provozu. Do jaké míry si sami uživatelé komplikují život, jakým způsobem a zda vůbec se mohou bránit?

Ing. Jiří Palyza Výkonný ředitel Národní centrum bezpečnějšího internetum
16:50 Slosování o báječné ceny věnované společnostmi ANECT a CISCO a závěr konference


Změna programu vyhrazena.


naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com