Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X
Malostranský palác, Praha 1 Malostranský palác, Praha 1
Menu

ICT ve školství 2018


8. ročník odborné konference a doprovodné výstavy o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Konference je určená vedoucím pracovníkům pedagogických a vzdělávacích institucí, pracovníkům specializovaným a zodpovědným za ICT, ICT metodikům, odborným pedagogům, představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.
Přednášející

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP

koordinátor pro studijní záležitosti, člen Akademického senátu ČVUT
ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

zastává pozici koordinátora pro studijní záležitosti, je metodickým vedoucím studijního oddělení, kmenově působí na oddělení pedagogických a psychologických studií ČVUT MÚVS. Vystudoval strojní inženýrství na FS ČVUT v Praze v roce 1999, doktorské studium se specializací Řízení lidských zdrojů ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku dokončil v roce 2006. Vedle technického vzdělání je rovněž absolventem Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství odborných předmětů, jež absolvoval v roce 2001. Předmětem odborného zájmu jsou Didaktika odborných předmětů, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Vedle pedagogické činnosti je řešitelem řady projektů, jako např. 2018-2021 – člen řešitelského týmu – TAČR, Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách, 2017 hlavní řešitel – Fond vzdělávací politiky - Profesní příprava technicky vzdělaných učitelů formou rozšířených pedagogických praxí, 2014–2016 hlavní řešitel – Fond vzdělávací politiky – Řízení motivační připravenosti technicky vzdělaných studentů k výkonu učitelské profese, 2015–2016 člen řešitelského týmu Windows EDU Proof of Concept Project (POC) at Czech Technical University in Prague, Microsoft, 2015 hlavní řešitel dílčí úkol Institucionálního plánu ČVUT v Praze, Snižování studijní neúspěšnosti, 2013-2014 - člen řešitelského týmu KA1B: IPN MŠMT Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání, 2006–2008 člen řešitelského týmu GA406/06/1414 - Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy. Je členem redakční rady časopisu Aula. V roce 2017 získal cenou Dušana Drienskeho za rozvoj inženýrské pedagogiky v ČR. Zastává funkci National Monitoring Committee Czech Republic chairman, general Secretary IGIP ČR, v letech 2010 - 2014 působil jako člen výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP, viceprezident pro oblast vzdělávání, projektový manažer úkolu New ING.PAED.IGIP Curriculum, od roku 2015 působí jako člen poradního výboru Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP. V rámci oblasti IT technologií spolupracuje dlouhodobě se společností Microsoft a v roce 2017/2018 byl vybrán do týmu Microsoft Innovative Educator Expert program. 

 


Václav Klaus ml.

Poslanec
Poslanecká sněmovna PČR

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jakožto učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě.
Věnuje se publicistice v několika celostátních i odborných médiích (Novinky.cz, Učitelské noviny, Reflex, …).
Vydal pět knih (učebnice, publicistika, školský systém), kterých se prodalo přes 16.000 výtisků.
Od roku 2016 se aktivně věnuje veřejným věcem, jeho Facebooková stránka má dosah okolo milionu uživatelů týdně. Je členem ODS v Praze a expertem strany pro oblast školství.
Na podzim 2017 byl zvolen poslancem za ODS

 

 


JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Odborný asistent
CESNET, z.s.p.o.; Policejní akademie ČR v Praze

Jan Kolouch dlouhodobě působí na Policejní akademii ČR v Praze na pozici odborného asistenta. Dále také vyučuje na katedře počítačových systémů na FIT ČVUT. Na obou vysokých školách je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC.
Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  

 

 


Ing. David Lesch

Člen představenstva AV MEDIA, a.s.
AV MEDIA, a.s.

Posledních 21 let se zabývá moderními komunikačními prostředky a jejich využitím pro zefektivnění práce ve firmách. Dlouhodobě sleduje trendy využití ICT prostředků ve školní výuce, které zvyšují motivaci a zapojení žáků na všech stupních . Podílel se mimo jiné na projektu Vzdělání 21. Zároveň je ředitelem mezinárodního uskupení Global Presence Alliance a členem EMEA výboru mezinárodní asociace INFOCOMM International

 


Ing. Václav Mach

Místopředseda Spolku pro ochranu osobních údajů

Václav Mach působí ve společnosti Microsoft od roku 2008 na pozici ředitele pro vnější vztahy v regionu střední a východní Evropy. Zároveň aktivně působí jako člen představenstva ICT unie www.ictu.cz, člen Řídícího výboru pro informační společnost, hlavní představitel Českého svazu průmyslu ochrany osobních údajů (Czech Industry Coalition on Data Protection, www.cicdp.cz) a místopředseda Spolku pro ochranu osobních údajů, www.ochranaudaju.cz, člen Czech ICT Alliance, místopředseda Kontrolního výboru a člen Prague Business Clubu, člen rady České společnosti pro systémovou integraci, člen Sektorové rady pro informační technologie a komunikace a člen Poradního výboru pro bezpečnější internet. Americkou obchodní komorou v České republice byl v roce 2014 za svoji činnost a přínos ve veřejném zájmu oceněn titulem AmCham: The Plus Club Member. Ve své roli se zaměřuje na podporu šíření moderních informačních technologií a rozvíjení firemních vztahů a to nejen v rámci členství v profesních organizacích, ale především ve vztahu se zástupci státní správy a samosprávy, s legislativci a s představiteli regulačních orgánů.

Václav Mach má dlouholeté zkušenosti z oblasti elektronických komunikací ze svého působení ve společnosti Vodafone, kde v letech 1999 až 2008 vykonával celou řadu manažerských funkcí především v oblasti vnějších vztahů, regulace a také jako prokurista společnosti. Václav Mach vystudoval ČVUT v Praze a absolvoval řadu odborných školení, mimo jiné také posgraduální manažerský kurz na CMC Čelákovice ve spolupráci s University of Pitsburg. Narodil se v roce 1967, je ženatý a má dvě děti. Volný čas tráví nejraději s rodinou a mezi jeho koníčky patří golf a tenis. 

 

 


Mgr. Jana Pattynová LL.M.

partnerka advokátní kanceláře PIERSTONE
PIERSTONE

Jana Pattynová je renomovanou advokátkou zaměřující se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství pro společnost Microsoft v 17 zemích světa, jakož i právní zastupování vlád, finančních institucí, hlavních poskytovatelů obsahu a mobilních a pevných operátorů v regionu CEE.

 

 

 


Jaroslav Šindler

Account Technology Strategist
Microsoft Česká a Slovenská republika

Denní kontakt s řediteli, správci ICT a dodavateli informačních technologií do škol je jeho hlavní náplní práce. Bývalý učitel Informatiky, základů programování a počítačové grafiky na střední škole se zaměřením na obor ICT. Rozvoji vzdělávání a lektorské praxi se věnuje od roku 1994. Zkušenosti má s tvorbou vzdělávacích plánů, osnov a e-learningových materiálů, jak pro školní potřeby, tak pro potřeby rekvalifikačních kurzů a odborných firemních seminářů či školení. Koníčkem mu jsou animované filmy, fotografování, cestování a informační technologie. Aktivně se věnuje operačním systémům společnosti Microsoft, aplikacím Office, cloudovým službám Office 365 a vývojářským nástrojům.

 

 naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com