Malostranský palác, „Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1 Malostranský palác, „Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1
Menu

ICT ve školství 2019


9. ročník odborné konference a doprovodné výstavy o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Konference je určená vedoucím pracovníkům pedagogických a vzdělávacích institucí, pracovníkům specializovaným a zodpovědným za ICT, ICT metodikům, odborným pedagogům, představitelům státní správy a samosprávy, dodavatelům ICT technologií a poskytovatelům ICT služeb, představitelům univerzit a odborné veřejnosti.
Přednášející

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP

Koordinátor pro studijní záležitosti, člen Akademického senátu ČVUT
ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

zastává pozici koordinátora pro studijní záležitosti, je metodickým vedoucím studijního oddělení, kmenově působí na oddělení pedagogických a psychologických studií ČVUT MÚVS. Vystudoval strojní inženýrství na FS ČVUT v Praze v roce 1999, doktorské studium se specializací Řízení lidských zdrojů ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku dokončil v roce 2006. Vedle technického vzdělání je rovněž absolventem Masarykova ústavu vyšších studií, studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Učitelství odborných předmětů, jež absolvoval v roce 2001. Předmětem odborného zájmu jsou Didaktika odborných předmětů, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Vedle pedagogické činnosti je řešitelem řady projektů, jako např. 2018-2021 – člen řešitelského týmu – TAČR, Rozvoj digitálních kompetencí učitelů společenskovědních předmětů na středních odborných školách, 2017 hlavní řešitel – Fond vzdělávací politiky - Profesní příprava technicky vzdělaných učitelů formou rozšířených pedagogických praxí, 2014–2016 hlavní řešitel – Fond vzdělávací politiky – Řízení motivační připravenosti technicky vzdělaných studentů k výkonu učitelské profese, 2015–2016 člen řešitelského týmu Windows EDU Proof of Concept Project (POC) at Czech Technical University in Prague, Microsoft, 2015 hlavní řešitel dílčí úkol Institucionálního plánu ČVUT v Praze, Snižování studijní neúspěšnosti, 2013-2014 - člen řešitelského týmu KA1B: IPN MŠMT Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciálního vzdělávání, 2006–2008 člen řešitelského týmu GA406/06/1414 - Příprava techniků na vzdělávání a řízení lidí v podmínkách integrující se Evropy. Je členem redakční rady časopisu Aula. V roce 2017 získal cenou Dušana Drienskeho za rozvoj inženýrské pedagogiky v ČR. Zastává funkci National Monitoring Committee Czech Republic chairman, general Secretary IGIP ČR, v letech 2010 - 2014 působil jako člen výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP, viceprezident pro oblast vzdělávání, projektový manažer úkolu New ING.PAED.IGIP Curriculum, od roku 2015 působí jako člen poradního výboru Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku IGIP. V rámci oblasti IT technologií spolupracuje dlouhodobě se společností Microsoft a v roce 2017/2018 byl vybrán do týmu Microsoft Innovative Educator Expert program. 

 


Radovan Gibala

Senior System Engineer
F5 Network

Radovan Gibala, narozen 1970, studoval technickou kybernetiku na TU v Košicích. V IT začínal jako Unix specialista a vývojář se zaměřením na bezpečnost systémů a webových aplikací. V roce 2004 nastoupil do datového centra DHL v Praze na pozici Secure Services Engineer. Od roku 2007 pracuje jako Senior Field Systems Engineer se zaměřením na design datových center a bezpečnost perimetru ve společnosti F5 Networks.

 


Ing. Miroslav Knapovský

CEO & Security Solution Architect
LOGmanager

Po ukončení studia na VŠB v Ostravě v roce 1996 nastoupil jako síťový specialista do firmy 3Com. Zde pracoval na různých technicky orientovaných pozicích pro region Střední a Východní Evropy až do roku 2010, kdy byla firma 3Com zakoupena firmou Hewlett Packard a začleněna do síťové divize HP. V HP se začal na plný úvazek věnovat bezpečnosti počítačových systémů a pracoval jako specialista na síťovou bezpečnost na regionální úrovni. To až do roku 2015, kdy se HP rozdělila na dvě samostatné firmy. Dále pokračoval v Hewlett Packard Enterprise na EMEA úrovni jako security solution architect pro data-centric bezpečnostní řešení HPE Voltage a kryptografické systémy HPE Atalla. Po dvaceti letech ve velkých korporací se vzdal budování kariéry v nadnárodních firmách ve prospěch zajímavého projektu ve firmě Sirwisa a.s. - LOGmanageru. Je držitelem řady uznávaných IT certifikátů jako CISSP, CEH, CCSK a produktově technických certifikací z oblasti počítačových sítí a bezpečnosti.

 


doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Bezpečnostní expert

Jan Kolouch dlouhodobě působí na vysokých školách v ČR (např. VŠB-TUO, FIT ČVUT, AMBIS aj.), kde je je garantem předmětů, které se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Současně od roku 2008 působí i v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Na řadě aktivit spolupracuje i se sdružením CZ.NIC.
Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.  

 


Jan Kufner

B2B Channel Manager
TP-Link Czech

Na starosti má péči o partnerský SMB kanál, přípravu obchodních i technických školení a také komplexní řešení pro ISP. V IT sektoru se pohybuje 10 let, během kterých pracoval například jako ISP nebo obchodník, má však i několikaletou Zkušenost jakožto product manager u broadline distributora. 

 


Mgr. Martin Lána

Zástupce ředitelky
ZŠ a MŠ Děčín IV

Učitel informatiky a zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka). Dlouhodobě se věnuje praktickému objevování a sdílení smysluplných cest využívání digitálních technologií ve vzdělávání a učení žáků i učitelů. Aktuálně spolupracuje s NÚV (revize RVP), ČŠI (klíčové kompetence) a projektem iMyšlení. Zajímá se o praktické využití vizuálního myšlení, spolupráci a tvorbu v on-line prostředí.

 


Ing. Jiří Palyza

Výkonný ředitel
Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI)

Je absolventem FEL ČVUT, oboru Technická kybernetika, a zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Kromě podpory a zajištění denního chodu organizace se také podílí na tvorbě obsahu jejich webových prezentací a dalším online i vzdělávacím aktivitám. Palyza pracuje pro NCBI od roku 2010, nicméně s centrem bezpečnějšího internetu spolupracoval již dříve především v oblasti realizace některých z jeho osvětových kampaní. V souvislosti s jeho technickým vzděláním se jeho zájem často obracel směrem k problematice online a kybernetické bezpečnosti.

 


Mgr. Jana Pattynová LL.M.

Partnerka advokátní kanceláře
PIERSTONE

Jana Pattynová je renomovanou advokátkou zaměřující se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství pro společnost Microsoft v 17 zemích světa, jakož i právní zastupování vlád, finančních institucí, hlavních poskytovatelů obsahu a mobilních a pevných operátorů v regionu CEE.

 


Ondřej Pavlík

Associate
PIERSTONE

Ondřej Pavlík vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a poskytuje právní služby významným mezinárodním technologickým společnostem. V rámci advokátní kanceláře PIERSTONE se zabývá zejména právními otázkami spojenými s ochranou dat, kybernetickou bezpečností a novými technologiemi.

 


Milan Šimčík

Senior Systems Engineer
ALEF Distribution

 

 

 


Hanka Šandová

učitelka informatiky
Gymnázium Jana Keplera v Praze

 

 

 


Jiří Vejman

B2B developing manager
TP-Link Czech

Na starosti má řízení projektů, podporu partnerů a prezentaci SMB řešení v soukromém i veřejném sektoru. Na obchodních pozicích v IT segmentu se pohybuje 11 let, pracoval například jako obchodník v distribuci s přidanou hodnotou, ale má i několikaletou zkušenost z přímého B2B prodeje pro IT integrátory. 

 


Jakub Zamazal

Print Solution Consultant
HP Inc.

V HP teamu od roku 2006. Již během studií na VŠO v Praze se aktivně věnoval podpoře prodeje HP portfolia v retailu. V současné době se specializuje na tisková řešení v pozici konzultanta. Ve volném čase se zajímá o technologie a motorsport.

 

 naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com
zásady ochrany soukromí
zásady pro soubory cookie