hotel Don Giovanni, Praha 3 hotel Don Giovanni, Praha 3
Menu

ICT ve zdravotnictví 2019


12. ročník odborné konference a výstavy o ICT ve zdravotnictví se zaměří na bezpečnost informačních systémů, ochranu dat ve zdravotní dokumentaci a v jejím sdílení a na možnosti bezpečného objednávání pacientů po internetu.
Nastává po zavedení eReceptů čas reálné digitalizace zdravotnictví? Přináší eHealth skutečně bezpapírový provoz? Přijde s boomem nositelné elektroniky a mobilních zařízení také nástup mHealth?
Přednášející

Tomáš Bezouška, CISA

President Institutu pro správu dokumentů
Architekt kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

 

 

 


Ing. Martin Coufal

Director ICT
Nemocnice Pardubického kraje

 

 

 

 

 


MUDr. Milan Kubek

Prezident
Česká lékařská komora

Promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek. Problematikou organizace a financování zdravotnictví se zabývá od roku 1995. V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V letech 2009 – 2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie. 

Od roku 1996 do roku 2004 byl předsedou OS ČLK Praha 9. Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010 a potřetí v listopadu 2015.  

 


Ing. Tomáš Šedivec

Vrchní ministerský rada
Ministerstvo vnitra ČR

„Od roku 2015 pracuji na Ministerstvu vnitra ČR v oddělení strategie a standardizace na odboru Hlavního architekta eGovernmentu (OHA). Jsem zodpovědný za tvorbu architektonických modelů centrálních sdílených služeb eGovernmentu, které jsou součástí Národního architektonického plánu. Dále se podílím na agendách OHA jako schvalování ICT projektů veřejné správy dle usnesení vlády č. 889/2015, zákona 365/2000 Sb. a IROP, či tvorbě a údržby Informační koncepce ČR. Při posuzování ICT projektů jsem pomáhal poskytovatelům zdravotních služeb při tvorbě a definic výstupů projektu ve studiích proveditelnosti IROP výzev 10, 23, 26 a 28. Od roku 2016 jsem též členem projektového týmu v rámci projektu NIXZD-CZ: Přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace, kde spolupracuji s Krajem Vysočina, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro kontrolu léčiv či Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Mým cílem v oblasti zdravotnictví je maximální využívání dostupných centrálních služeb eGovernmentu s tím, že nejde jen dělat správné věci, ale i dělat věci správně.“

 

 

 


Lubomír Tomány

Product Manager
Synology

 

 

 

 


Ing. Martin Zeman, DMS

Odbor informatiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika – lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 25 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době se zabývá přípravou Národní strategie elektronického zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví. Je mj. předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, vedoucím Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP, členem řídící skupiny Platformy pro elektronické zdravotnictví v ČR, zakládajícím členem „DASTA – sdružení pro podporu a rozvoj standardů elektronického zdravotnictví, o.s“,  a členem redakční rady časopisu HealthManagement.

 

 

 naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com
zásady ochrany soukromí
zásady pro soubory cookie