hotel Don Giovanni, Praha 3 hotel Don Giovanni, Praha 3
Menu

ICT ve zdravotnictví 2020


13. ročník konference se zaměří na přínosy i rizika digitalizace a další praktické dopady zavádění eHealth na fungování nemocnic a zdravotnických zařízení, pojišťoven a obecně organizací nakládajících se zdravotními záznamy pacientů.
Přednášející

Tomáš Bezouška, CISA

President Institutu pro správu dokumentů
Architekt kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj. 

 


Ing. Martin Coufal

Director ICT
Nemocnice Pardubického kraje

 

 

 


Aleš Hok

Key account manager Acronis
Zebra systems

Aleš Hok pracuje ve společnosti Zebra systems na pozici key account managera Acronis. Hlavní náplní jeho práce je komunikace se zákazníky, konzultace a pomoc s návrhy řešení pro zálohování, obnovu a Disaster Recovery. V současnosti se zabývá aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Největší pozornost v současnosti věnuje ransomwaru a ochraně před ním.

 


Ing. Petr Kasan

Manažer oblasti nabídky (Koncová zařízení a uživatelské prostředí)
AUTOCONT a.s.

Vystudoval obor Systémové inženýrství a informatika na VŠB-TU v Ostravě. Oblasti IT se věnuje přes 25 let, převážně jako specialista technologií Microsoft. Pracuje ve společnosti AUTOCONT a.s. na pozici Manažer oblasti nabídky pro koncová zařízení a uživatelské prostředí, kde se podílí na vedení velkého množství implementačních projektů. Aktivně se zabývá řešeními pro autentizaci, Single Sign-On a Identity management, a technologiemi pro virtualizaci desktopů a aplikací.

 


Ing. Bc. Radim Klabal

Business Unit Manager CLLAPS
SOITRON s.r.o.

Radim Klabal se aktuálně v Soitronu zaměřuje na umělou inteligenci, využití botů a automatizaci procesů. Má praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů. Je také specialistou na platformy Microsoft produktů v různých oblastech, infrastrukturu, návrh aplikací a cloudová řešení. Věnuje se vývoji nových produktů a rozvoji technologií v rámci oblasti Internet of Things. Testuje nové technologie a navrhovaná řešení na jejich využitelnost, budoucí potenciál a dopad na strategii firmy. V rámci projektu chytrých nárámku určených pro pacienty s Alzheimerovou chorobou řeší s nadací Neurosmart notifikaci pacientů, predikce krizových situací za použití umělé inteligence. Rád propojuje technologie s reálným životem a soustředí se na zavádění aplikací a automatizaci ve zdravotnictví.

 


Martin Koníř

Náměstek ICT
Nemocnice Na Bulovce

Martin Koníř prošel několika softwarovými společnosti na vývojářských, projektových i architektonických pozicích a jako konzultant pak většinou českých finančních ústavů a telco společností. Nyní využívá takto nabytých zkušeností ve prospěch veřejného zdravotnicí, jehož IT chce svojí prací přiblížit stavu IT v jiných odvětvích.

 


Ing. Zdeněk Kopta

Sales Manager
TAKTIK, s.r.o.

 V oblasti informačních technologií se pohybuje více než 13 let. Po studiích elektrotechniky na ZČU v Plzni pracoval Zdeněk jako sw konzultant ve společnosti Data Systém Soft. Dalším jeho působištěm byla firma Comparex, kde působil v pozici Senior konzultanta pro oblast softwaru. V současné době pracuje již čtvrtým rokem jako Sales Manager ve společnosti TAKTIK, kde se zaměřuje na rozvoj obchodu pro oblast enterprise zákazníků.

 


Ondřej Kubeček

Obchodní ředitel
System4u a.s.

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která se zabývá zabezpečením a správou mobilních zařízení ve firmách a institucích. Ondřej vystudoval technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 12 let se věnuje problematice Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní sféře, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u stále jedničkou na trhu v poskytování služeb celého životního cyklu mobilních zařízení pro pracovní účely.

 


Ing. Jan Linhart

Technický ředitel
H-Square ICT Solutions

Jan Linhart působí na pozici technického ředitele společnosti H-Square ICT Solutions, která v posledních dvou letech získala prestižní ocenění Partner roku výrobce Palo Alto Networks. Již za univerzitních studií se profiloval jako specialista datových sítí, s přesahem do síťové bezpečnosti. V tomto oboru dosáhl mnoha certifikací, mezi kterými nechybí CCIE a CEH. Od té doby se věnuje návrhu i implementaci komplexních bezpečnostních systémů a je jedním z předních odborníků na problematiku Zero Trust Security.

 


Mgr. Jana Pattynová LL.M.

Partnerka advokátní kanceláře
PIERSTONE

Jana Pattynová je renomovanou advokátkou zaměřující se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství pro společnost Microsoft v 17 zemích světa, jakož i právní zastupování vlád, finančních institucí, hlavních poskytovatelů obsahu a mobilních a pevných operátorů v regionu CEE.

 


Mgr. Martin Predný

CEO
PREDNY SLM s.r.o.

Martin Predný vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a má za sebou desetileté působení v oblasti e-commerce a marketingu. Již v roce 2012 se dostal k tématu použitých softwarových licencí na komunitárním trhu, kterým se věnuje dodnes. Jeho společnost PREDNY SLM (software license management) je součástí německé skupiny PREO Software, která patří k nejvýznamnějším společnostem obchodujícím s již na trh uvedenými licencemi v západní Evropě. Společně přináší výhody legálních použitých licencí i do střední a východní Evropy.

 


Ing. Petr Samek

Místopředseda představenstva
CNS a.s.

Spoluzaložil IT společnost CNS a.s. včetně její pobočky IT-CNS, Inc. ve Spojených státech amerických a dceřiných firem InspiroTec s.r.o. (kontaktní centrum specializované na zdravotnictví) a Ideal Mělník a.s. (implementaci systémů řízení, poradenství, konzultace a školící činnost). V roce 1989 absolvoval na ČVÚT FEL obor elektronické počítače. Od té doby nepřetržitě sleduje vývoj moderních informačních technologií, především v oblastech kybernetické bezpečnosti a zdravotnictví, v němž se pohybuje celý svůj profesní život.

 


Ing. Aleš Špidla

Prezident
Český institut manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB)

Ing. Aleš Špidla vystudoval technickou kybernetiku, V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti na Generálním finančním ředitelství. Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Intenzivně se věnuje evangelizaci problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. Aleš Špidla je certifikovaným auditorem kybernetické bezpečnosti.

 


Bc. Jiří Šrámek

Obchodní reprezentant
Onlio, a.s.

 

 

 


Mgr. Pavel Štros Ph.D., CISA

Technický ředitel
DATASYS

Vystudoval MFF UK a následně bezpečnost počítačových sítí na Univerzitě obrany v Brně. Po prvotních profesních zkušenostech se špičkovými firewally a autentizačními systémy pracoval od roku 2000 ve společnosti DATASYS na pozici seniorního konzultanta pro dodávky provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Je jedním z architektů bezpečnosti a hlavním tvůrcem ISMS Informačního systému datových schránek.

 


Mgr. Martin Wagner

Generální ředitel projektu Zdravel
Nordic Investors

Mgr. Martin Wagner se narodil 2. ledna 1976. Třináct let pracoval ve společnosti IBM, kde působil v řadě řídicích funkcí, například na pozici obchodního ředitele Sales & Distribution pro Českou republiku nebo ředitele Energy & Utility Central Europe. V posledních letech se věnuje oboru zdravotnictví a implementaci nových technologických řešení v této oblasti. Od roku 2017 úzce spolupracuje se skupinou Nordic Investors. Úspěšně řídil projekt HarveyX – systém pro analýzu nestrukturovaného textu zdravotnické dokumentace. Od června 2018 zastřešuje všechny aktivity zdravotní divize Nordic Investors, a to z pozice generálního ředitele projektu Zdravel.

 


Ing. Martin Zeman, DMS

ředitel
Národní centrum elektronického zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika – lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době odpovídá za strategický a koncepční rozvoj digitalizace zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

 naše weby
computerworld.cz
businessworld.cz
pcworld.cz
cfoworld.cz
channelworld.cz
hdworld.cz
smartworld.cz
IDGTV.cz
služby
akce a konference
předplatné
o idg.cz
IDG Czech
kontakty
copyright
IDG blog
IDG Worldwide
IDG.net
IDG.com
zásady ochrany soukromí
zásady pro soubory cookie